• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Biblioteka Publiczna w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Piłsudskiego 14
tel./fax. 71 38 40 096 e-mail: bibliotekamilicz@wp.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
zaprasza w godzinach:
 
Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek 10.00 - 18.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 18.00
Piątek 10.00 - 20.00
Sobota 9.00 - 14.00

Organizatorzy: osiecka Kopia
Biblioteka Publiczna w Miliczu
Ośrodek Kultury w Miliczu


Regulamin:
1. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania poezją śpiewaną zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.
2. W konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni i zespoły
I kat. – chór
II kat. - uczniowie gimnazjum ( kl. I-III )
III kat. - uczniowie szkół średnich
IV kat. - zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne (do 12 osób)
V kat. - osoby dorosłe
3. Soliści i zespoły wokalne wykonują po jednym utworze poetyckim do wiersza wybranego poety.
4. Utwór powinien być wykonywany z pamięci, nie dopuszcza się wykonań z wykorzystaniem tekstu.
5. Czas jednej prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
6. Piosenki mogą być wykonane zgodnie z oryginałem lub we własnej interpretacji i aranżacji.
7. Organizatorzy zapewnią instrument klawiszowy oraz odtwarzacz płyt CD.
8. W konkursie nie może brać udziału laureat I miejsca poprzedniej edycji z możliwością wystąpienia w innej kategorii.
9. Członkowie komisji dokonają oceny wg następujących kryteriów: poprawność wykonania (dykcja, ustawienie głosu, aranżacja, emisja głosu), kultura wykonania, interpretacja.
10. W konkursie nie mogą wziąć udziału uczniowie oraz absolwenci wydziałów wokalnych.
11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia do 7 kwietnia 2017r. na adres: Biblioteka Publiczna w Miliczu, ul. Piłsudskiego 14 , 56-300 Milicz, lub faksem na nr tel. 71-38-40-096.
12. Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne. Na najlepszych wykonawców czekają nagrody rzeczowe.
13. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania jednej nagrody specjalnej za szczególne wrażenia artystyczne.
14. Konkurs odbędzie się w sali koncertowej Ośrodka Kultury w Miliczu dnia 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00
15. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej : www.bibliotekamilicz.pl, www.kultura-milicz.pl
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marlena Grodzińska- dyrektor biblioteki, tel. 71 38 40 096
Monika Cieśla- bibliotekarz, Biblioteka Publiczna w Miliczu, ul. Piłsudskiego 14
Joanna Barylska-Kwaśniak - Ośrodek Kultury w Miliczu, tel. 71 38 41 124

 

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszeniowa na Konkurs Poezji Śpiewanej
im. Agnieszki Osieckiej 2017

1.Imię i nazwisko wykonawcy................................................................................................................


2.Adres..................................................................................................................................................


tel............................................................................................................................................................


3.Adres placówki delegującej......................................................................................................................


.................................................................................................................................................................
4.Kategoria .................................................................................................................................................................


5.Tytuł utworu...........................................................................................................................................


autor........................................................................................................................................................


6.Rodzaj akompaniamentu..........................................................................................................................


7.Potrzeby sceniczne................................................................................................................................


8.Informacja o wykonawcach/historia i osiągnięcia
.................................................................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………………………………..................


9.Imię i nazwisko, adres, telefon opiekuna.....................................................................................................


...................................................................................................................................................................

 

............................................                                                                     ...............................................
(miejscowość i data                                                                                 (pieczęć instytucji delegującej)
podpis opiekuna - czytelny )