• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Biblioteka Publiczna w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Piłsudskiego 14
tel./fax. 71 38 40 096 e-mail: bibliotekamilicz@wp.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
zaprasza w godzinach:
 
Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek 10.00 - 18.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 18.00
Piątek 10.00 - 20.00
Sobota 9.00 - 14.00

 Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wakacyjna moda na czytanie”
I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu „Wakacyjna moda na czytanie”, zwanego dalej Konkursem jest Biblioteka Publiczna w Miliczu zwana dalej Organizatorem.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem jest popularyzacja książki i propagowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do obcowania z literaturą.
Tematem Konkursu jest portret człowieka czytającego ukazany za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacji.
III. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich postanowienia Regulaminu akceptują rodzice lub opiekunowie prawni. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
IV. Zgłaszanie prac
1. Fotografie do konkursu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem profilu Biblioteka Publiczna Milicz w serwisie facebook.com. Zdjęcia mogą być przesyłane w formie komentarza, pod wpisem ogłaszającym konkurs, jak również poprzez prywatne wiadomości.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć w terminie do 31.08.2017 r.
3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, dopuszcza się prace w obróbce cyfrowej.
4. Przesyłając zdjęcie na Konkurs, jego właściciel wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej Biblioteki oraz profilu Biblioteki na serwisie społecznościowym Facebook.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie nadesłane do Konkursu zdjęcia podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora po zakończeniu jego trwania. Decyzje Jury są ostateczne i niepodlegające zmianom.
2. O decyzji Jury laureaci zostaną powiadomieni poprzez profil Biblioteka Publiczna Milicz w serwisie facebook.com.
3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody książkowe, które zostaną przekazane po zakończonym Konkursie.