• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Biblioteka Publiczna w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Piłsudskiego 14
tel./fax. 71 38 40 096 e-mail: bibliotekamilicz@wp.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
zaprasza w godzinach:
 
Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek 10.00 - 18.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 18.00
Piątek 10.00 - 20.00
Sobota 9.00 - 14.00

ba2Biblioteka  Publiczna  w Miliczu powstała dnia 1 października 1946 roku. Księgozbiór w ilości 485 vol. zakupił dla biblioteki  Inspektorat Szkolny w Miliczu dzięki funduszom pochodzącym z przydziału  Ministerstwa  Oświaty. Biblioteka umieszczona w lokalu  byłego sklepu przy ul. 1-go Maja  swą działalnością obejmowała powiat milicki. W roku 1949 powstała  Biblioteka Miejska, która ulokowana została w gmachu Powiatowego Domu Kultury  przy ul. Marchlewskiego w Miliczu. Biblioteka ta służyła przede wszystkim mieszkańcom miasta i ograniczała się do działalności związanej  z udostępnianiem książek czytelnikom Działalność  kulturalna i oświatowa leżały w gestii Biblioteki Publicznej. Z dniem 1 stycznia 1955 roku obie biblioteki  połączone zostały w jedną placówkę o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  w Miliczu  z siedzibą  przy ul. Polskiej. W tej siedzibie  biblioteka mieściła się do roku 1994 gdzie przez wszystkie lata gromadziła księgozbiór i prowadziła ożywioną działalność. Do rozwoju Biblioteki niewątpliwie przyczyniła się praca bibliotekarzy. Na wyróżnienie zasługują Wanda Bancarzewska, Ignacy Gęglawy, Maria Kandefer, Helena Gągała, Urszula Świrkowicz.

Na skutek reformy administracyjnej  w 1975 roku biblioteka  ograniczyła zasięg swej działalności  do terenu miasta i gminy Milicz  i  otrzymała nazwę Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Miliczu. W skład biblioteki oprócz Oddziału Dziecięcego weszły filie wiejskie w Czatkowicach, Dunkowej, Gądkowicach  oraz w Sułowie.

W 1991 roku Miejska i Gminna Biblioteka w Miliczu została połączona z Milickim Ośrodkiem Kultury  i w  tej  formie działała do 31 maja 2002 r. W roku 1994 biblioteka została przeniesiona do lokalu przy ul. Piłsudskiego, w którym mieści się do dnia dzisiejszego .W latach 2000-2008 biblioteka realizowała  zadania biblioteki powiatowej. Od dnia 1 czerwca 2002  roku biblioteka jest  samodzielną, samorządową  instytucją kultury o nazwie Biblioteka Publiczna w Miliczu.W skład Biblioteki wchodzi Oddział Dziecięcy, filie wiejskie w Czatkowicach, Dunkowej, Gądkowicach i Sułowie oraz 5 punktów bibliotecznych.

Od początku swej działalności Biblioteka starannie i systematycznie gromadzi swój księgozbiór .Zbiory Biblioteki (wraz z filiami) liczy  na koniec 2008 roku liczą 106.000 wol. książek + 240 jednostek zbiorów specjalnych i cieszą się dużym  zainteresowaniem czytelników.

Od  początków  swego istnienia Biblioteka prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną  i oświatową nie tylko na terenie miasta i gminy Milicz, ale także powiatu milickiego. Biblioteka prowadzi działalność upowszechnieniową poprzez popularyzację książki i czytelnictwa  w różnych formach od lekcji bibliotecznych poczynając po prelekcje odczyty, spotkania  ciekawymi ludźmi, konkursy. Na przestrzeni lat w milickiej bibliotece gościli pisarze i poeci: Barbara Kosmowska, Ewa Nowak, Marta Fox, Józef Ratajczak, Małgorzata Musierowicz,  Joanna Papuzińska, Wanda Chotomska, Ewa Chotomska, Emilia Waśniowska, Karolina Kusek, Joanna Kulmowa, Józef Baran, Adam  Ziemianin, Olga Tokarczuk, Andrzej Sapkowski, Stanisław Srokowski, Marianna Bocian, Ludmiła Marjańska, Anna Onichimowska, Joanna Olech, Grzegorz Kasdepke ,Renata Opala, Ewa Nowacka, Kalina Jerzykowska, Izabela Klebańska, Beata Ostrowicka, Wioletta Piasecka, Zygmunt Miłoszewski, Roksana Jędrzejewska-Wrobel, Paweł Beręsewicz, Marcin Pałasz, Krzysztof Petek, Arkadiusz Niemirski, Tomasz Trojanowski, Kazimierz Szymeczko.

Biblioteka Publiczna w Miliczu była i jest placówką podejmującą różne formy współpracy z wieloma instytucjami nie tylko na terenie miasta i gminy Milicz ,ale także powiatu a w wielu przypadkach współpraca obejmuje instytucje leżące poza granicami powiatu. Biblioteka stale się rozwija, a  jej rozwój możliwy jest dzięki przychylności i zaangażowaniu władz samorządowych gminy Milicz.